لزوم بررسی پروفایل شخصی تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم …

لزوم بررسی پروفایل شخصی تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم …

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

دانشجویان عزیزی که در نیمسال جاری واحد اخذ نموده اند می بایست هرچه سریعتر به پروفایل شخصی خود مراجعه نموده و در صورتی که با خطای «کاربری شما غیرفعال می باشد» مواجه شوند هرچه سریعتر به آموزش مراجعه نمایند.

در غیراینصورت اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم از طرف اداره آموزش برایشان صادر نخواهد شد.

 

باسپاس – آموزش

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی