لزوم بررسی برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشجویان

لزوم بررسی برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشجویان

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمند است تأییدیه انتخاب واحد خود را از طریق پورتال شخصی دانشجویی از نظر تعداد واحد و زمان برگزاری کلاس ها بررسی و در صورت هرگونه مغایرت تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ به دفتر آموزش موسسه مراجعه فرمایید.

در غیر اینصورت بروز هر گونه مشکل بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی