كلاس جبراني درس شناخت و طراحي روستا استاد مرتضوي … ٩٨/٠٣/٢١

كلاس جبراني درس شناخت و طراحي روستا استاد مرتضوي … ٩٨/٠٣/٢۳

موسسه اموزش عالي حافظ شيراز

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كلاس جبراني درس شناخت و طراحي روستا با استاد مرتضوي روز چهارشنبه مورخ ٩٨/٠٣/٢۳ ساعت ١۴ لغايت ١۶ برگزار مي گردد.

موسسه اموزش عالي حافظ شيراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی