قابل توجه کلیه دانشجویان پسر ورودی مهر ۱۴۰۲ (نظام وظیفه)

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر ورودی مهر ۱۴۰۲ (نظام وظیفه)

 

به اطلاع دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر می باشد، می رساند که معافیت تحصیلی خود را تا روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به کارشناس نظام وظیفه موسسه تحویل دهند.

 

لازم به ذکر است، کلیه مراحل اخذ معافیت تحصیلی به صورت غیرحضوری و از بستر سایت سازمان وظیفه عمومی به آدرس www.epolice.ir انجام خواهد شد.

 

در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی، هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۰۲ ايران نژاد-عرفان
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۰۴ حيدري-علي
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۱۳ يحيائي-جواد
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۴۷ اوجي-مهراد
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۵۲ ايزدي-سيدعليرضا
۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۶۷ تمنائي اصطهباناتي-محمدحسين
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۰۲ زنگنه-علي
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۳۰ صبري-سجاد
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۴۹ تصميمي قطعي-عليرضا
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۶۰ هنركار-رضا
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۶۵ شمسي-اميرمحمد
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۶۹ باقرپورگرائي-ابراهيم
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۷۷ فلاح زاده-سجاد
۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۸۵ ادريسي-احد
۴۰۲۱۱۵۴۷۰۱۱۶ استخري-سپهر
۴۰۲۱۱۵۴۷۰۱۲۸ حسيني سعدي-سيدمحمدرضا
۴۰۲۱۱۵۴۷۰۱۳۲ هوشمند-مهدي
۴۰۲۱۱۵۴۷۱۰۲۶ رنجبر-عبدالرسول
۴۰۲۱۱۵۴۷۱۱۸۱ زارعي-بنيامين
۴۰۲۱۱۵۴۷۳۰۵۹ يزدان پرست-ايليا
۴۰۲۱۱۵۴۷۳۰۶۰ زيدابادي نژاد-اميرحسين
۴۰۲۱۱۵۴۷۳۰۶۲ رسولي تادواني-عليرضا
۴۰۲۱۱۵۴۷۴۰۰۳ فتحي-محي الدين
۴۰۲۱۱۵۴۷۴۰۲۶ قاسمي-ارشيا
۴۰۲۱۱۵۴۷۵۰۱۲ فتوح اصطهباناتي-حميدرضا
۴۰۲۱۱۵۴۷۵۰۱۳ كدخدائي الياوراني-مرتضي
۴۰۲۱۱۵۴۷۵۰۱۵ فصاحت-مبين
۴۰۲۱۱۵۴۷۶۰۴۷ معتمدكوهنجاني-احمدرضا
۴۰۲۱۱۵۴۷۷۰۳۵ كرمي-عمران
۴۰۲۱۱۵۴۷۸۰۰۲ جوانمردي-اميرحسين
۴۰۲۱۱۵۴۷۸۰۴۱ بنان پور-محمد
۴۰۲۱۱۵۴۷۸۰۶۲ اميني-اميرحسين
۴۰۲۱۳۲۶۷۱۳ دشتي پور-محمدرضا
۴۰۲۱۳۲۶۷۲۵ صاحبي كواري-محمدحسين
۴۰۲۱۳۶۲۹۰۶ زارع-مجتبي
۴۰۲۱۳۶۲۹۱۰ صفري-سجاد
۴۰۲۱۳۶۲۹۱۲ غرقي-محمود
۴۰۲۱۳۹۶۲۰۲ محمدي-پژمان
۴۰۲۱۴۲۸۶۱۱ معين خواه-محمدحسين
۴۰۲۱۴۳۰۴۰۶ رستمي-محمدرضا
۴۰۲۱۴۳۰۴۱۲ مددي-ايمان
۴۰۲۱۴۷۱۰۱۶ رحيمي-مصطفي
۴۰۲۱۴۷۱۰۲۲ زارع-مصطفي
۴۰۲۱۴۷۱۰۲۴ سبزواري-سيداحسان
۴۰۲۱۴۷۱۰۲۵ سقطكار-محمدحسن
۴۰۲۱۴۷۱۰۳۷ قرباني-محمدرضا
۴۰۲۱۴۸۵۱۰۲ انصارشوريجه-فرشاد
۴۰۲۱۴۸۵۱۲۶ منفردباورياني-احمد
۴۰۲۱۵۰۵۹۰۶ سهيلي-بهرام
۴۰۲۱۵۰۵۹۰۹ مرادي-عباس
۴۰۲۲۵۱۴۳۰۲ اميني-امير
۴۰۲۲۵۱۴۳۰۵ جهانشاهي فر-اميرحسين
۴۰۲۲۵۱۴۳۲۳ گل محمدي-محمدرضا
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی