قابل توجه کلیه دانشجویان معماری که تحویل پروژه داشتند …

مطالب مرتبط

از کلیه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند خواهشمندیم جهت تحویل پروژه های خود نهایتاً تا آخر هفته جاری مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ به مؤسسه مراجعه نمایند.

در صورت عدم تحویل مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری آنها بر عهده نخواهد گرفت.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی