قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز …

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز …

 

از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمندیم به پرتال شخصی خود مراجعه و در صورت مشاهده عبارت (کاربری شما غیر فعال شده است) تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به آموزش موسسه مراجعه فرمایید.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی