قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز …

از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمند است تاییدیه انتخاب واحد خود را بررسی نموده و در صورت هر گونه مغایرت تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی