قابل توجه کلیه دانشجویان عزیزی که تحویل پروژه دارند …

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیزی که تحویل پروژه دارند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که تحویل پروژه دارند می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه در هر روز حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ می باشد.

درصورت عدم تحویل تا ساعت مقرر کلیه عواقب بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی