قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد پهلوان کلاس دارند:

موسسه آموزش عالی حافظ

لطفا کلیه دانشجویانی که با استاد پهلوان کلاس دارند،مجددا فایل انتخاب واحدشان را بررسی نمایند و طبق برنامه ای که در فایل انتخاب واحدشان هست در کلاسشان حضور داشته باشند.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی