قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی …

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

از کلیه دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته مهندسی معماری و معماری داخلی (ورودی مهر ۹۴ و قبل از آن) و کارشناسی ناپیوسته معماری (ورودی مهر ۹۶ و قبل از آن) که در شهریور ۹۸ قصد دفاع یا ارائه طرح نهایی (پایان نامه) خود را نداشته و یا در نیمسال مهر ۹۸ واحدهای باقیمانده دارند خواهشمند است جهت درخواست اخذ سنوات در اسرع وقت به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی