قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی … (طرح نهایی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی … (طرح نهایی)

مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویانی که قصد تحویل طرح نهایی را دارند می رساند  در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۹  از ساعت ۱۱ لغایت ۱۳  بایستی پروژه خود را به آتلیه های مشخص شده و مراقبین تعیین شده تحویل دهند.

مدارک مورد نیاز :

آلبوم نقشه ها (طبق شیوه نامه)

ماکت پروژه (طبق شیوه نامه)

رساله صحافی نشده

پوستر (طبق شیوه نامه)

فرم تأیید صحت انطباق رساله با شیوه نامه از طرف استاد راهنما (فرم شماره ۴)

فرم روند کرکسیون و ریز نمرات دانشجو

مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی