قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری و معماری داخلی که درس پایان نامه اخذ کردند … کرکسیون تأسیسات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری و معماری داخلی که درس پایان نامه اخذ کردند … کرکسیون تأسیسات

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع می رساند کرکسیون و تاییدیه تاسیسات برای دانشجویان طرح نهایی  الزامی ست.
حداقل ۴ جلسه کرکسیون تاسیسات

دانشجویان طرح نهایی که قصد تحویل و یا دفاع پروژه خود را در تیرماه دارند، امکان کرکسیون تاسیسات از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ساعت ۲۰ فراهم شده است.

لطفا جهت جلوگیری از تراکم دانشجویان برای کرکسیون تاسیسات در ماه های پایانی در جلسات متوالی هفتگی شرکت بفرمایید.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی