قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند…

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند درس شناخت مواد و مصالح با کد درس (۳۲۵۲۰۰۱) روز دوشنبه ساعت ۱۲:۱۵ الی۱۴ با استاد محمودی حذف گردیده دانشجویان گرامی مجدد انتخاب واحد خود را بررسی نمایند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی