قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند…

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند درس شناخت مواد و مصالح با کد درس (۳۲۵۲۰۰۱) روز دوشنبه ساعت ۱۲:۱۵ الی۱۴ با استاد محمودی حذف گردیده دانشجویان گرامی مجدد انتخاب واحد خود را بررسی نمایند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی