قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته معماری …

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته معماری …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان کاردانی پیوسته معماری که دروس ترم اول چارت درسی  را دارند و دانشجویان جدیدالورود می رساند کلاس ها از دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ آغاز خواهد شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی