قابل توجه دانشجویان ورودی۹۴،۹۳،۹۲و۹۵…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان ورودی۹۴،۹۳،۹۲و۹۵…

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته ورودی سال های ۹۲ و ۹۳ و کارشناسی ناپیوسته ورودی سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵  و کاردانی پیوسته و ناپیوسته ورودی سال های۹۳، ۹۴ و ۹۵ می رساند با توجه به اتمام سنوات تحصیلی جهت تمدید سنوات تحصیلی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی