قابل توجه دانشجویان مهندسی معماری که طرح معماری ۵ (کد درس ۸۷۹۱۵۵) با استاد سقاپور دارند …

قابل توجه دانشجویان مهندسی معماری که طرح معماری ۵ (کد درس ۸۷۹۱۵۵) با استاد سقاپور دارند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان مهندسی معماری که طرح معماری ۵ (کد درس ۸۷۹۱۵۵) با استاد سقاپور دارند می رساند ساعت شروع کلاس روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ از ساعت ۱۵:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی