قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر که می خواهند در پایان ترم مهر ۱۴۰۲ دفاع کنند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر که می خواهند در پایان ترم مهر ۱۴۰۲ دفاع کنند

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر که می خواهند در پایان ترم مهر ۱۴۰۲ دفاع کنند:
جهت تعیین نوبت دفاع بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ساعت ۱۴  فرم شماره دو و همانند جویی ( گواهی زیر ۲۵ درصد ) که به تایید استاد راهنما رسیده است را تحویل اموزش دهند.

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی