قابل توجه دانشجویان معماری منظر…کارگاه “ارائه فرایند طراحی منظر در پارک های داخل شهر”…۹۸/۰۷/۱۸

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان معماری منظر…

کارگاه “ارائه فرایند طراحی منظر در پارک های داخل شهر”…۹۸/۰۷/۱۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر می رساند کارگاه “ارائه فرایند طراحی منظر در پارک خای داخل شهر” روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار میگردد.

جلسه اول : برنام ریزی سایت، مکانیابی و تولید پلان سیاستگذاری

وسائل مورد نیاز : کاغذ A3 و ماژیک و مداد و وسائل طراحی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی