قابل توجه دانشجویان معماری داخلی که قصد دارند درس طرح نهایی را در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اخذ نمایند

قابل توجه دانشجویان معماری داخلی که قصد دارند درس طرح نهایی را در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اخذ نمایند

📚زمان نهایی تحویل پروپوزال  (فرم شماره یک) مقاطع کارشناسی پیوسته  معماری داخلی به دانشگاه (به صورت حضوری)
سه شنبه ۱  اسفند ماه  ۱۴۰۲ حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر
فرآیند انجام و تحویل پروپزال؛
۱-دریافت شیوه نامه طرح نهایی از سایت موسسه و مطالعه دقیق و کامل آن (راهنمای مسیر درس طرح نهایی تا زمان فارغ التحصیلی دانشجو شیوه نامه می باشد)
۲-تحویل فرمهای درس طرح نهایی از سایت موسسه به صورت word و pdf
۳- انتخاب استاد راهنما طبق لیست ارائه شده در سایت و برقراری ارتباط با ایشان (مسوولیت انتخاب استاد راهنما و شیوه برقراری ارتباط با دانشجو می باشد پس بایستی در این انتخاب دقت کافی به عمل آورند)
۴- تهیه پروپوزال درس طرح نهایی (فرم شماره یک)
حتما دقت شود طبق شیوه نامه دانشجوی معماری داخلی باید بنایی را در قسمت انتخاب سایت معرفی نماید که دارای  سازه مشخص باشد و نقشه های کاملی برای این بهش ارائه نماید
(دانشجوی معماری داخلی زمین صرف را نمی تواند انتخاب کند )
۵- دریافت امضای تاییدیه استاد راهنمای محترم روی فرم شماره یک (پروپوزال دانشجو)
۶- تحویل حضوری پروپوزال و نقشه های مرتبط به صورت پیوست در بازه زمانی اعلام شده به کارشناس رشته (خانم روستا)
۷- نتیجه بررسی پروپوزال ها توسط مسوول پایان نامه در سایت رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد
۸- در صورت اعلام تاییدیه ی مسوول پایان نامه در سایت، مراجعه به کارشناس بخش برای ثبت درس طرح نهایی و واریز مالی.
۹- در صورت عدم تایید، موارد اصلاحیه بایستی اعمال شود و مجددا پروپوزال و ضمایم در بازه زمانی مشخص شده ارسال گردد تا بالاخره تاییدیه توسط مسوول پایان نامه به دانشجو اعلام گردد.
لیست اساتید راهنمای گروه معماری داخلی
آقای حمید نیک کار ۵ نفر 
آقای علی عطاران ۵ نفر 
خانم هیوا رحمانی ۵ نفر 
آقای امیر مینا ۴ نفر 
خانم تابان قنبری ۴ نفر 
آقای  آرش دیده روشن ۳ نفر
آقای هومن همایونی ۳ نفر
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی