قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی …

لزوم بررسی پروفایل شخصی …

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

دانشجویان عزیزی که در نیمسال جاری واحد اخذ نموده اند می بایست هرچه سریعتر به پروفایل شخصی خود مراجعه نموده و در صورت تداخل دروس خود، در زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

در غیراینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی