قابل توجه دانشجویان عزیز…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس زیر برخی گروه ها حذف و یا تغییر ساعت داشته اند:

پژوهش عملیاتی ۲ کد۸۴۶۵۰۰۲ گروه ۳ چهارشنبه ۱۴:۴۵الی۱۸:۱۵ حذف گردیده است.

طراحی معماری۳ کد۱۵۶۸۱۷ گروه ۳ به شنبه ساعت۸الی۱۶:۳۰ تغییر یافته است.

آشنایی با تاریخ معماری تزئینی(ایران و جهان) کد ۴۲۴۰۱۵ گروه ۱روز شنبه ساعت ۱۶:۳۰الی۱۸:۱۵ حذف گردیده است.

 

کلیه دانشجویان عزیز مجدد تاییده انتخاب واحد خود را بازبینی نمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی