قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل طرح نهایی داشتند …

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل طرح نهایی داشتند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که تحویل طرح نهایی داشتند می رساند جهت دریافت ماکت های خود حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۸ تا ساعت ۱۶ می توانند به موسسه مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری ماکت ها نخواهد داشت.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی