قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند …

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که تحویل پروژه با اساتید زیر داشتند می رساند جهت تحویل ماکت ها و پروژه های خود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۹ پایان ساعت اداری به مؤسسه مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه مؤسسه هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری پروژه ها و ماکت ها نخواهد داشت.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

خانم ها : حقایق-دستغیب پارسا-رضایی فرید-عرفان منش-کرمی فر-کاشف-مباشر-نیری-رحمانی-اژدری-رحیمی-زنگنه نژاد

آقایان : اشعری-عطاران-کیانی-میرحسینی-ذاکرحقیقی-اوجی-همتی-اسدی-سقاپور-نیک کار-عزیزی-شرافتی-مرتضوی-قدرت-پیروی

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی