قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند …

مطالب مرتبط

به اطلاع می رساند دانشجویان اساتید ذیل که تحویل پروژه داشتند جهت دریافت پروژه ها و ماکت های خود هر چه سریعتر به مؤسسه مراجعه نمایند.

  • آقایان : بصیری و بادآهنگ و همتی و یوسف جوکار
  •   خانم ها : نیری و عرفان منش و محمدزاده و رضایی فرید و حضرتی فرد و ساری زاده و سازنده و کاشف

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه و تحویل بر عهده دانشجو می باشد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی