قابل توجه دانشجویان رشته علوم ورزشی

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.
در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

۹۸۱۶۶۵۱۰۲۲ امیرمحمد پورخواجه
۴۰۰۱۵۱۳۶۰۲۷ مائده شیری
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی