قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت که درس روش تحقیق با استاد کورش کمالی سروستانی اخذ نمودند …

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت که درس روش تحقیق با استاد کورش کمالی سروستانی اخذ نمودند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری که درس روشهای تحقیق و مأخذشناسی (کد درس ۱۷۱۸۵۱۶) و رشته مدیریت که درس روش تحقیق در مدیریت (کد درس ۱۹۹۷۵۲۲) با آقای کورش کمالی سروستانی اخذ نمودند می رساند علاوه بر ۵ کتاب معرفی شده کتاب های زیر را نیز جهت امتحان پایان ترم می بایست مطالعه فرمایند.

رشته مدیریت … کتاب مدیریت به زبان آدمیزاد

رشته حسابداری … کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی