قابل توجه دانشجویان خانم حساس و آقای کاشف

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان خانم حساس و آقای کاشف

موسسه آموزش عای حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس آشنایی با مرمت ابنیه را با خانم حساس و درس آشنایی با طراحی صنعتی را با آقای کاشف اخذ نمودندمی رساند کارت ورود به جلسه خود را مجدداً از سایت دریافت نمایند.

موسسه آموزش عای حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی