قابل توجه دانشجویانی که کرکسیون سازه با استاد دماوندی دارند …

قابل توجه دانشجویانی که کرکسیون سازه با استاد دماوندی دارند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که کرکسیون سازه با استاد دماوندی دارند می رساند کلاس روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ رأس ساعت قبل برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی