قابل توجه دانشجویانی که درس طرح معماری ۱ (۸۷۹۱۳۹ گروه۱)با استاد عزیزی اخذ نمودند …

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویانی که درس طرح معماری ۱ (۸۷۹۱۳۹ گروه۱)با استاد عزیزی اخذ نمودند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس طرح معماری ۱ (۸۷۹۱۳۹ گروه ۱) با استاد عزیزی اخذ نمودند می رساند فایل توضیح برنامه در ذیل اطلاعیه می باشد. دانشجویان می باست جلسه آینده با مطالعه این فایل و آمادگی کامل در کلاس حضور بهم رسانند.

حضور در جلسه آتی اجباری است در غیر اینصورت دانشجو حذف می باشد.

tozih barnameh

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی