قابل توجه دانشجویانی که درس تحلیل فضاهای شهری با استاد پورتزک اخذ نمودند …

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویانی که درس تحلیل فضاهای شهری با استاد پورتزک اخذ نمودند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس تحلیل فضاهای شهری را با استاد پورتزک اخذ نمودند می رساند امتحان پایان ترم بصورت کتبی نیز می باشد. لذا خواهشمند است جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجدداً اقدام فرمائید.

قابل ذکر است امتحان تئوری منوط به تحویل پروژه قبل از امتحان می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی