قابل توجه دانشجویانی که با خطای اتمام سنوات یا مشروطی بیش از حد مواجه می شوند …

قابل توجه دانشجویانی که با خطای اتمام سنوات یا مشروطی بیش از حد مواجه می شوند …

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

دانشجویان عزیزی که سقف سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده (کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال و کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال) و یا با خطای تعداد مشروطی بیش از حد مجاز مواجه می شوند، لطفا قبل از زمان انتخاب واحد در سامانه سجاد به آدرس  (www.saorg.ir) ثبت نام و درخواست افزایش سنوات و یا مجوز ادامه تحصیل خود را به طور دقیق، کامل و صحیح ثبت و به دفتر آموزش ارسال نمایند و پس از آن به کارشناس خود اطلاع دهند.

 

** نکته: لطفا در متن درخواست دقیقا این جمله را درج نمایید: درخواست تمدید سنوات تحصیلی نیمسال/نیمسال های …………… و یا درخواست ادامه تحصیل به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز

 

در غیراینصورت قادر به انتخاب واحد نخواهید بود.

 

کارشناسی فنی و مهندسی و روانشناسی داخلی ۱۰۲ و کارشناس علوم انسانی داخلی۱۰۳

 

دفتر آموزش

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی