قابل توجه دانشجویانی که با خطای اتمام سنوات یا مشروطی بیش از حد مواجه می شوند …

قابل توجه دانشجویانی که با خطای اتمام سنوات یا مشروطی بیش از حد مواجه می شوند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

از کلیه دانشجویان عزیز که سقف سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده (کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال و کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال) و یا تعداد مشروطی از حد مجاز بیشتر شده است خواهشمند است قبل از زمان انتخاب واحد به آموزش موسسه مراجعه فرمایند در غیراینصورت قادر به انتخاب واحد نخواهند بود.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی