قابل توجه دانشجویانی که با تداخل ساعت انتخاب واحد نموده اند

دانشجویانی که با تداخل کلاسی انتخاب واحد نموده اند تا روز سه شنبه ۲۱/۱۱/۹۹ فرصت دارند دروس خود را اصلاح نمایند .در غیر این صورت واحدهایی را که با تداخل اخذ نموده اند توسط آموزش حذف خواهد گردید.

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۵۲۱۰۴۴۰۴۹ سمیه سلطانی خواه
۹۵۲۱۰۴۵۰۲۵ مانا هاشمی رویس
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ امین حسینی
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۲ مریم رزمجویی
۹۶۲۵۹۹۱۰۳۷ مجتبی کوشکی
۹۶۲۵۹۹۱۰۵۳ فائزه صادقی بومه
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۷ دنیا دلربا
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۹ الهه سینائی پور
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۵ احمدرضا قانع
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۰ یعقوب منصوری
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۶ راحله جوکار
۹۶۲۵۹۹۲۰۴۴ زهرا رمضانیان
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۷ زینب محمدی
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۰ محمدحسن مومنی
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۶ زهرا فارسی
۹۷۳۲۷۱۵۰۴۰ محمد برزگر
۹۷۴۴۹۰۰۳۵ جلیل غفاری موخیر
۹۸۱۶۶۵۱۰۱۵ سیده آیدا حمیدی
۹۸۱۶۶۵۱۰۱۹ ساناز کریمی
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۰ علی مقصودی
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۵ سیدنرگس رویان
۹۸۱۶۶۵۱۰۳۴ محمدامین خوید
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۴ رضا رنجبر
۹۸۱۶۶۵۳۰۰۱ آیدان زائری
۹۸۱۶۶۵۳۰۰۲ فاطمه معصومی
۹۸۱۶۶۵۳۰۱۴ الهه پاکیزه
۹۸۱۶۶۵۳۰۲۰ نگین امیدوار
۹۸۱۶۶۵۳۰۲۵ زهرا محمدزاده جلیانی
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۳ نسیم زاهدی نسب
۹۸۱۶۶۵۵۰۰۴ پریا اسفندیاری
۹۸۴۸۱۹۰۱۲ منصوره ثابت
۹۸۵۳۷۸۰۱۵ علی عبیدی اردکانی
۹۸۵۳۷۸۰۱۶ سارا شریعتی
۹۸۵۳۷۸۰۲۵ نوشین حق بین
۹۸۵۳۷۸۰۳۵ زهرا پاکدامن
۹۸۵۳۷۸۰۳۷ سمیرا دهقانی
۹۸۵۳۷۸۰۴۰ مژده سلیمان بیگی
۹۸۵۶۱۳۰۱۵ نازنین صادقی
۹۸۵۶۱۴۰۰۷ مهرداد آریا پویا
۹۸۵۶۱۴۰۱۳ فروزان ابوالحسن بیگی
۹۸۵۶۱۴۰۲۰ جهانگیر شفیعی
۹۹۱۵۲۳۳۰۰۲ علی احمدی
۹۹۱۵۲۳۳۰۰۵ مارال حق جو
۹۹۱۵۲۳۳۰۳۰ ثنا عاطفی نیا

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی