قابل توجه دانشجويان رشته عمران …

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالي حافظ شيراز

به اطلاع دانشجويان عزيز رشته عمران مي رساند در صورت تمايل به بازبيني أوراق امتحاني درس استاتيك يا إستاد دماوندي مي توانند روز يكشنبه مورخ ٩٧/٠٦/٠٤ رأس ساعت ١١ با همراه داشتن  جزوه درس مربوطه به مدير گروه آقاي مهندس فخرايي نژاد مراجعه نمايند.

بديهي است در صورت عدم همراه داشتن جزوه بررسي مجدد أوراق امتحاني امكان پذير نيست.

موسسه آموزش عالي حافظ شيراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی