قابل توجه تمامی دانشجویان(پسر) ورودی مهر ۹۷جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

مشکل نظام وظیفه…

 

به اطلاع دانشجویان (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ لغایت پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

لازم بذکر است افرادی که دارای کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت می باشند،کپی کارت را به دبیرخانه تحویل نمایند.

 

دانشجویان ورودی مهر۹۷

بدون کنکور رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته جهت اخذ معافیت تحصیلی مراجعه نمایند.

۹۷۳۰۵۵۴۰۲۵ ابراهيمي اردكاني-ايمان
۹۷۴۴۹۰۰۲۳ اتحادپاك-عباس
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۳ اخلاقيان-مهدي
۹۷۴۰۳۵۰۰۷ اسدپور-اكبر
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۶ اسعديان-سعيد
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۶ اسكندري-محمد
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۷ الهي فرد-علي
۹۷۳۲۷۱۶۰۳۴ امیدواری-حسین
۹۲۱۷۱۸۴۰۵ بانشي-محمدرضا
۹۷۴۶۲۱۰۲۰ بخشش-محمد
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۳ بهادري-سعيد
۹۷۴۶۲۱۰۰۹ بهاران-امير
۹۷۳۱۱۳۱۰۴۵ پارسائي-محسن
۹۷۴۶۲۱۰۰۶ ترابي-ميلاد
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۱ حسيني كوهنجاني-سيدعلي
۹۷۴۴۹۰۰۱۰ خرم-پوريا
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۱ خيراتي-اميرحسين
۹۷۴۰۳۵۰۰۶ درشولي شيرازي-عليرضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۱ دلجوكراني-محمد
۹۴۴۰۳۲۰۱۳ ده بزرگي-محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۶ ذنوبي-ايمان
۹۷۳۰۵۵۴۰۳۳ رستاد-ابوالفضل
۹۷۴۶۲۱۰۱۳ روزيطلب-متين
۹۴۲۶۷۶۰۴۸ زارع-حسين
۹۷۳۲۷۱۶۰۳۵ زارعي مورچكي-حسين
۹۲۱۷۱۸۴۵۳ ساريخاني-اصغر
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۵ سهرابي شوريجه-حميدرضا
۹۷۲۹۰۲۰۳۳ شفيعي-مجتبي
۹۷۲۹۰۲۰۳۹ صادقي-ميلاد
۹۷۱۸۶۸۹۰۰۸ طباطبائي-سيدعلي
۹۷۳۱۱۳۲۰۰۱ عباسی-حسین
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۲ عباسی-رضا
۹۷۴۴۹۰۰۲۷ علي پور-عليرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۴۱ فرخ منش-ساليان
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۸ قائدشرفي-محمدرضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۱ كارزي قرباني-عليرضا
۹۷۲۵۰۹۵۰۱۳ كمالي سروستاني-محسن
۹۷۲۵۰۹۵۰۲۲ محسني-رامين
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۸ محمدي-علي
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا
۹۷۳۲۷۱۶۰۲۲ مولايي نيا-علي
۹۷۴۶۲۱۰۰۳ ميري-محمدامين
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۶ نصيري شهني-مهدي
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۵ هردان-مسلم
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی