فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

مطالب مرتبط

آخرین مهلت

۲۴ مهرماه ۹۷

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی