عدم تعیین وضعیت نظام وظیفه

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر که تاکنون نسبت به تعیین وضعیت نظام وظیفه خود اقدام ننموده اند، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ فرصت دارند که به موسسه مراجعه نمایند و وضعیت نظام وظیفه شان را مشخص کنند.در غیر اینصورت فابل آموزشی آنها بسته خواهد شد.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی