عدم تشکیل کلاس های استاد مرزبان چهارشنبه ۹۹/۰۸/۱۴

کلاس های درس خواندن و درک مفاهیم ۳ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳ و ترجمه متون بازرگانی ساعت ۱۳ تا ۱۴:۴۵ استاد مرزبان روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهند شد.

 

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی