عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد سمیرا محمدی … ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد سمیرا محمدی … ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلیه کلاس های استاد سمیرا محمدی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی