عدم برگزاری کلاس های زبان پیش استاد وحیده حسینی…  ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

عدم برگزاری کلاس های زبان پیش استاد وحیده حسینی…  ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های زبان پیش استاد وحیده حسینی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲برگزار نمیشود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی