عدم برگزاری کلاس های روش تحقیق در علوم تربیتی (کد ۴۶۶۸۰۴) و طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش (کد ۴۶۶۸۱۵) استاد شریفی پور شیرازی … ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عدم برگزاری کلاس های روش تحقیق در علوم تربیتی (کد ۴۶۶۸۰۴) و طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش (کد ۴۶۶۸۱۵) استاد شریفی پور شیرازی … ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلیه کلاس های روش تحقیق در علوم تربیتی (کد ۴۶۶۸۰۴) و طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش (کد ۴۶۶۸۱۵) استاد شریفی پور شیرازی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی