عدم برگزاری کلاس های خانم کمالی نژاد در روزهای چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ وشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس های خانم کمالی نژاد در روزهای

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ وشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های چهارشنبه و شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۸ و ۹۸/۰۸/۱۱خانم کمالی‏ نژاد برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی