عدم برگزاری کلاس های بعد ازظهر استاد حمید نیک کار … ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

عدم برگزاری کلاس های بعد ازظهر استاد حمید نیک کار … ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های بعداز ظهر استاد حمید نیک کار “تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (۱۵۶۸۶۳ گروه ۳ و۴)، تاسیسات مکانیکی نور و صدا (۳۲۵۲۰۴۹)تاسیسات الکتریکی نور و صدا(۸۷۹۱۰۰۲۰) تاسیسات مکانیکی ساختمان (۸۷۹۱۰۰۲۱) نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان (۹۴۳۱۷۵۲۱۵) و نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان (۹۴۳۱۷۵۲۱۶)” روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی