عدم برگزاری کلاس های استاد کهنسال..۹۹/۱۱/۲۷

به اطلاع دانشجویان می رساند که،کلاس های استاد ارجمند روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ می باشد.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی