عدم برگزاری کلاس های استاد نجفی اردکانی ۹۹/۰۸/۰۱

عدم برگزاری کلاس های استاد نجفی اردکانی … ۹۹/۰۸/۰۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد نجفی اردکانیب روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۱برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی