عدم برگزاری کلاس های استاد علوی پور …  ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

عدم برگزاری کلاس های استاد علوی پور …  ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

موسسه  آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد علوی پور روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه  آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی