عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی..۹۹/۰۹/۱۸

عدم برگزاری کلاس های استاد هودی … ۹۹/۰۹/۱۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد شبانی  روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی