عدم برگزاری کلاس های استاد شایانی … ۹۸/۰۱/۲۲

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس های استاد شایانی … ۹۸/۰۱/۲۲

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد شایانی روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۲برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی