عدم برگزاری کلاس های استاد رخشنده رو … ۹۹/۰۷/۰۹

عدم برگزاری کلاس های استاد رخشنده رو … ۹۹/۰۷/۰۹

موسسه آموزش عالی حافظ

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رخشنده رو روزچهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی