عدم برگزاری کلاس های آقای صفری نژاد در این هفته ( از ۹۸/۰۸/۰۴ تا ۹۸/۰۸/۰۹)

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس های آقای صفری نژاد

در این هفته ( از ۹۸/۰۸/۰۴ تا ۹۸/۰۸/۰۹)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های آقای صفری نژاد از ۹۸/۰۸/۰۴ تا ۹۸/۰۸/ ۰۹برگزار نخواهد شد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی